Kategorije
Autori

Nikola Lučić

Nikola Lučić rođen je 9. juna 1990. godine u Beogradu. Pesnik i kantautor.
Objavio zbirku poezije Modrine u ediciji Prvenac, SKC Kragujevac 2020.

Nikola Lučić